X
Etusivu Käyttöehdot ohjeet

Ideakeittiö.fi-verkkosivujen käyttöehdot ja -ohjeet

Unileverin Ideakeittiö.fi on sivusto, jolla käyttäjät voivat jakaa reseptejä, vinkkejä, kommentteja ja palautetta sekä esittää ruoanlaittoon liittyviä kysymyksiä muille asiasta kiinnostuneille. Auta meitä pitämään yhteisö laadukkaana noudattamalla seuraavia ohjeita, kun julkaiset ja jaat tekstejäsi. Jos huomaat sisältöä, joka rikkoo seuraavia sääntöjä, kerro siitä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@ideakeittio.fi, niin voimme poistaa asiattoman sisällön välittömästi.

1. Sitoutuminen ehtojen ja niiden muutosten noudattamiseen: Kun menet verkkosivuille tai käytät niitä, vahvistat lukeneesi ja ymmärtäneesi nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä, mukaan luettuna sivuston yksityisyyskäytäntö, jotka yhdessä muodostavat sinun ja Ideakeittiön/Unileverin välisen sopimuksen, joka on voimassa aivan kuin olisit allekirjoittanut sen. VERKKOSIVUILLA KÄYNTI JA SIVUJEN JA NIIDEN SISÄLLÖN KÄYTTÖ OVAT KAIKKIEN NÄIDEN EHTOJEN SEKÄ SOVELLETTAVIEN LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN ALAISIA.  ELLET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, SINULTA EVÄTÄÄN AUTOMAATTISESTI JA VÄLITTÖMÄSTI PÄÄSY VERKKOSIVUILLE JA OIKEUS KÄYTTÄÄ NIITÄ JA SINUN ON KESKEYTETTÄVÄ NIIDEN KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI.  
2. Viestintäpalvelut: Nämä verkkosivut saattavat sisältää keskustelupalstoja, foorumeja, kommentteja, vertailuja, aktiviteetteja tai muita yhteydenpito- tai viestintämahdollisuuksia, joiden avulla sinä ja muut voitte viestiä verkkosivujen muiden käyttäjien tai Ideakeittiön kanssa (näistä käytetään yhteisesti nimitystä "viestintäpalvelut"). Hyväksyt, että verkkosivuilla julkaisemasi kirjoitukset voivat heti tai myöhemmin olla muiden käyttäjien käytettävissä verkkosivuilla tai muissa yhteyksissä. Sitoudut julkaisemaan vain kirjoituksia tai lähettämään ja vastaanottamaan viestejä ja materiaaleja, jotka ovat asiallisia ja jotka eivät ole luottamuksellisia tai yksityisiä ja jotka liittyvät kyseiseen viestintäpalveluun.
 
3. Kielletty toiminta: Hyväksyt, että seuraavassa luetellut asiat ovat kiellettyä ja rikkovat olennaisesti näitä ehtoja.  Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja Ideakeittiö/Unilever pidättää itsellään oikeuden määrittää, minkä tyyppisen käyttäytymisen se katsoo sopimattomaksi näillä verkkosivuilla. Mikäli asiatonta käyttöä esiintyy, Ideakeittiö/Unilever voi ryhtyä oman harkintansa mukaan sopiviksi katsomiinsa toimiin.

 
Viestintäpalvelua käyttäessäsi sitoudut olemaan tekemättä seuraavaa:
1. Verkkosivujen tai niiden sisällön käyttö sellaisiin tarkoituksiin tai toimintaan, joka rikkoo paikallisia, alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja, asetuksia, säännöstöjä tai sääntöjä.
2 Sellaisten tietojen lataaminen, jotka sisältävät ohjelmistoja tai muuta materiaalia, joka on suojattu tekijänoikeuksin tai muin teollisoikeuksin tai laein, elleivät kyseiset oikeudet, nimikkeet tai intressit ole omistuksessasi tai hallinnassasi tai ellet ole saanut lupaa niiden käyttöön..
3. Viestintäpalvelun eettisten tai muiden ohjeiden rikkominen.
4. Toimet, jotka aiheuttaisivat kohtuuttoman tai suhteettoman suurta kuormitusta verkkosivuille tai haittaisivat jollain muulla tavalla verkkosivujen suorituskykyä tai rajoittaisivat tai estäisivät muita käyttäjiä käyttämästä viestintäpalveluja tai verkkosivuja.
5. Luvaton rajaus tai linkitys minkä tahansa verkkosivujen kautta tai automaattisten laitteiden, kaapattujen tietokoneiden, agenttien, tiedonharavoinnin, komentosarjojen, älyhaun tai muiden vastaavien keinojen käyttö sisällön hakemiseen.
6. Sisällön kokoaminen, kopiointi, monistaminen, julkaiseminen tai sen antaminen ulkopuolisten saataville verkkosivujen ulkopuolella millä tahansa keinolla.
7. Muiden ihmisten halventaminen, herjaaminen, ahdistelu, väijyminen, uhkailu tai heidän laillisten oikeuksiensa (kuten yksityisyys) rikkominen muulla tavoin.
8. Kaikenlaisen asiattoman, rienaavan, herjaavan, loukkaavan, siveettömän, kaksimielisen, tarkoituksellisesti väärän tai laittoman aiheen, nimen, aineiston, sisällön tai tiedon julkaiseminen, lataaminen, jakaminen tai levittäminen.
9.. Viruksia sisältävien tiedostojen, korruptoituneiden tiedostojen tai muiden vastaavien ohjelmistojen tai ohjelmien lataaminen, mikä voisi aiheuttaa haittaa verkkosivujen tai muiden henkilöiden tietokoneiden käytölle.
10. Verkkosivujen käyttö luvattoman mainos- tai markkinointimateriaalin, roskapostin, pyramidihuijausten, ketjukirjeiden tai vastaavien luvattomien markkinointimuotojen tai pyyntöjen julkaisemiseen.
11. Tiedon urkkiminen tai kerääminen muulla tavoin toisista henkilöistä, mukaan luettuina heidän sähköpostiosoitteensa, ilman heidän suostumustaan.
12. Kaikki muu toiminta, joka Ideakeittiön / Unileverin arvion mukaan saattaa yhtiön tai jonkin kolmannen osapuolen mihin tahansa vastuuseen tai aiheuttaa niille mitä tahansa vahinkoa.
13. Mobiili- tai tv-sovellusten tarjoaminen Ideakeittiön avulla kolmansien osapuolten laitteille, kuten custom flash- tai HTML5-soittimille, ilman Ideakeittiön / Unileverin nimenomaista etukäteissuostumusta.

4. Sisällön julkistaminen: Kaikki sisältö tai mielipiteet, jotka on julkaistu verkkosivuilla tai jotka ovat on luettavissa niiden kautta, kuuluvat alkuperäiselle kirjoittajalle tai käyttäjälle, joka on yksinään vastuussa tällaisesta sisällöstä. Sisällön käyttö ja sisältöön luottaminen tapahtuu omalla vastuulla. Ideakeittiö / Unilever ei varmenna mitään muiden julkaisemaa sisältöä eikä takaa sen luotettavuutta. Ideakeittiö / Unilever ei missään tilanteessa vastaa millään tavalla mistään muiden julkaisemasta sisällöstä. Hyväksyt, että Ideakeittiö / Unilever saattaa tarkastaa tai olla tarkastamatta etukäteen muiden julkaisemaa sisältöä, että sillä on kuitenkin oikeus (mutta ei velvollisuutta) oman harkintansa mukaan tarkastaa etukäteen, kieltäytyä julkaisemasta, poistaa, muuttaa, julkaista edelleen tai siirtää mitä tahansa sisältöä, esimerkiksi sellaista, joka rikkoo käyttöehtoja tai on muuten Ideakeittiön / Unileverin mielestä moitittavaa. Ideakeittiö / Unilever ei vastaa tällaisesta sisällön käsittelystä. Katselemalla näitä verkkosivuja vahvistat, että sisällön katselu ja lukeminen eivät riko mitään kotipaikkakuntasi, alueesi tai maasi lakeja tai normeja. Ymmärrät, että näiden verkkosivujen käyttö saattaa altistaa sinut sisällölle, jonka saatat kokea loukkaavaksi tai moitittavaksi. Sitoudut arvioimaan ja sietämään kaikki vaarat, joita liittyy sisällön käyttöön tai sisällölle altistumiseen. Sitoudut myös olemaan luottamatta mihinkään näillä verkkosivuilla olevaan tai niiden kautta saamaasi sisältöön.

5. Julkaisut. LATAA VAIN OMAA SISÄLTÖÄSI: Olet yksin vastuussa sisällöstä, jonka julkaiset, jaat, lähetät sähköpostilla, välität tai muulla tavoin asetat saataville verkkosivuille ("Julkaisut"). Nämä ehdot koskevat kaikkia julkaisuja. Ideakeittiö / Unilever ei ole velvollinen julkaisemaan tai käyttämään mitään julkaisuja ja yhtiö voi oman harkintansa mukaan tarkastaa etukäteen, kieltäytyä julkaisemasta, poistaa, muuttaa, lähettää edelleen tai siirtää mitä tahansa julkaisuja milloin tahansa.
Julkaisemalla toteat ja takaat, että julkaisusi on totta ja asiallinen, ettei se ole harhaanjohtava, että omistat kaikki oikeudet ja nimikkeet, mukaan luettuna copyright-oikeus julkaisuusi, että julkaisusi on oman työsi tulos, ettei julkaisusi sisällä liikesalaisuuksia tai muiden luottamuksellista tietoa tai riko tai loukkaa kenenkään muun henkilön tai yhteisön oikeuksia ja että sinä ja kuka tahansa muu julkaisussa mainittu tai näkyvä henkilö tai yhteisö (tai sen omistaja) täten vapauttaa Ideakeittiö / Unilever -yhteisöt kaikista korvausvaatimuksista julkaisun tai sen osan käytön, julkaisemisen, poistamisen, muokkaamisen tai jakelun osalta. Sinulla on oltava kaikki tarvittavat julkaisusi sisältöä koskevat saantikirjat, lisenssit ja luvat sekä kaikki tarvittavat oikeudet julkaista, jakaa tai välittää julkaisusi.
Sitoudut arvioimaan kaikki julkaisuusi ja sen sisältämiin paljastuksiin liittyvät vaarat ja kantamaan niistä asianmukaisen vastuun. Julkaisusi ovat verkkosivujen käyttäjien ja muiden verkkosivujen ja palvelujen käyttäjien käytettävissä kaikkialla maailmassa.
Tekemällä julkaisun myönnät Ideakeittiö / Unilever -yhteisöille ja niiden lisenssinhaltioille, siirronsaajille ja edustajille peruuttamattoman, siirrettävissä olevan, täysin alilisensoitavan (monitasoiset alilisenssit), ikuisen, maailmanlaajuisen, rojaltittoman, maksuttoman, ei-yksinomaisen luvan käyttää, jakaa, toisintaa, muokata, yhdistellä, mukauttaa, julkaista, kääntää, vuokrata, liisata, myydä, julkisesti esittää ja luoda johdannaisia julkaisustasi (tai osasta sitä), nimesi tai sen osan, kotipaikkakuntasi ja muiden käyttäjäprofiilisi tietojen yhteydessä Ideakeittiö / Unileverin oman harkinnan mukaan, verkkosivuilla tai muualla ja käyttää tai hyödyntää koko julkaisuasi tai jotain sen osaa mainonnassaan, myynninedistämisessä, markkinoinnissa, katsauksissa, suosituksissa, tutkimuksissa, analyyseissa tai muissa materiaaleissa missä tahansa muodossa tai jo käytössä olevassa tai myöhemmin kehitettävässä mediassa. Luovut täten kaikista oikeuksistasi tarkastaa tällaista käyttöä ja vapautat Ideakeittiö / Unilever -yhteisöt ja sen tytäryhtiöt, lisenssinhaltijat, siirronsaajat ja edustajat julkaisujesi käyttöön liittyvästä vastuusta yksityisyyttä, julkisuutta, kunnianloukkauksia, kavalluksia ja aineetonta omaisuutta koskevien korvausvaatimusten tai vastaavien vaatimusten osalta.
6. Henkilötietojen käsittely. Henkilötietoja käsitellään Ideakeittiö -konseptin toteuttamiseksi.  Ideakeittiö/Unilever ei luovuta henkilötietoja kolmannelle eikä käytä niitä suoramarkkinointiin, ellei  osallistuja ole antanut tähän asianmukaista suostumustaan. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Henkilötietolakia (1999/523) ja Unileverin tietosuojaperiaatteita:  http://www.unileverprivacypolicy.com/fi_FI/Policy.aspx